Alles is opeens te veel. Van traplopen ben je al moe. Je wordt moe wakker en de simpelste taken lijken opeens niet meer te overzien. Je voelt je uitgeput zonder concentratie en zingeving.
Mensen die een burn-out krijgen, waren voorheen doorgaans juist energiek, opgewekt, werkten wel eens over en hielden van een uitdaging.
Vooral sensitieve mensen met een bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zijn gevoelig voor een burn-out. Vaak zijn ze een lange tijd aan stress op het werk en/of in de privésituatie blootgesteld, wat uiteindelijk leidt tot fysieke, emotionele en geestelijke uitputting.

Als een cliënt in mijn praktijk komt met een burn-out gaan we eerst eens samen kijken wat voor patroon in iemands levensloop zit, waardoor de cliënt moeite heeft met nee zeggen. Welke overtuigingen liggen ten grondslag aan zijn gedrag waardoor hij niet (meer) luistert naar zijn innerlijke stem? Zijn kompas dat aangeeft waar zijn grens ligt en waar zijn passie en hart voor gaan. Vaak zijn we een rol gaan spelen om aan een bepaald (onecht) beeld te kunnen voldoen.

Ons lichaam is altijd dienstbaar aan ons ware Zelf. Het is ons voertuig, onze woontempel in deze realiteit op aarde. Alleen door samen te werken met je lichaam kunnen we een instrument zijn voor onze ziel en ons talent, een manier om onze unieke kwaliteit en levensopdracht uit te drukken.

Als er ergens een verstoring optreedt in de zuivere communicatie met je hart in dat wat van binnenuit werkelijk neergezet wil worden, dan raakt je lichaam, wat pure energie is, in de war en gaat foute signalen geven waardoor ziekte ontstaat.
Bij een burn-out is eigenlijk het hele zenuwstelsel overbelast. Wat je werkelijk wil en nodig hebt, is chronisch genegeerd.

Door middel van een stemvork chakra behandeling wat vaak weer snel energie geeft, stemheling, stemexpressie, EMDR en holistisch coaching gaan we weer op reis naar huis. Je ontdekt wie jij bent, wat jouw roeping is in dit leven en wat zich via jouw hart wil uitdrukken.

Het mooie is dat zodra iemand zich gaat afstemmen op de heelheid in zichzelf, je dit ook gaat aantrekken. De omgeving beweegt precies mee in wat nodig is om beter te kunnen functioneren als jij die ruimte inneemt.

Verwelkom maar (hoe lastig het soms ook is) je burn-out, je moeheid, je uitputting, je zinloosheid. Omarm het en leg het als een cadeautje in je hart.
Misschien is dit wel het beste wat jou kan overkomen. Een ‘dwingende’ liefdevolle hand die je uitnodigt je zelf te leren zijn!

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!