Er is veel geschreven over vorige levens. Meerdere behandelvormen houden zich bezig met het oplossen van negatieve invloeden van je vorige levens op je huidige leven. De vraag is alleen: bestaan er wel vorige levens?
En als die er dan waren, waarom herinner je je die dan niet gewoon? Waarom zou ik me met vorige levens bezighouden als ik nu leef?

Eigen ervaring

Als tiener nam mijn moeder me al mee naar spirituele bijeenkomsten. Ze zat in het bestuur van een stichting die maandelijks lezingen organiseerde op esoterisch gebied. Als 11-jarige had ik hier al een brede interesse voor en verslond vele boeken over vorige levens, contact met het hiernamaals en boeken die een spirituele inslag hadden.
Al jong werd ik meegenomen naar mediums, astrologen, hypnotherapie etc. die van alles over mij te vertellen hadden.

Als tiener kreeg ik last van nare visioenen en beelden uit vorige levens. Ik zag dat ik op vele brandstapels was beland door de opkomende religieuze indoctrinaties. Vooral kreeg ik last van beelden van de 2de wereldoorlog. Ik zag hoe ik als jonge jodin werd afgevoerd naar Auschwitz en na alle vernederingen vergast werd. Dit verstikkende en afgewezen gevoel kon ik in mijn huidige leven veel ervaren. Ik kan dus met nadruk zeggen dat ik een kenner en ervaringsdeskundige ben in het fenomeen vorige levens.

Omschrijving van de dood

Om het begrip vorige levens beter te gaan begrijpen, is het waardevol om eerst eens te gaan kijken wat de dood nu eigenlijk inhoudt. Vele spirituele leraren hebben hier een antwoord op gegeven, maar het kwartje viel bij mij pas echt toen ik dit via een beeld in een meditatie zelf doorkreeg.

De dood is het stoppen met denken!!
We projecteren ons leven zoals op een tv scherm via ons denken. Via ons denken creëren we de illusie van ons leven.
Alles wat leeft, is energie. Dit is wetenschappelijk bewezen. Een lichaam is een gebundelde trillingsfrequentie (energie) die er net als de wereld als materie uit ziet door zijn compact wordende trilling.
Op het moment dat het denken stopt, verdwijnt de ziel uit het lichaam en wordt weer één met zijn oorspronkelijkheid. De goddelijke energie die in alles leeft.

Allemaal één

Nu je begrijpt dat het leven gecreëerd wordt door het denken, wordt het idee van vorige levens dit ook.
Er is wetenschappelijk bewezen dat tijd en ruimte niet bestaan, behalve in ons denken. Alles vindt nu plaats.
Als het denken stopt, worden we weer energie zonder lichaam dat één is met alles. In de eenheid is er geen ik en jij, wat ook via het denken is gecreëerd om de illusie van het leven vorm te kunnen geven.
Al het leven is een expressie van één!
Elke levensvorm is een uitdrukking van jou!
Alle levens zijn een ervaring van jou!

De illusie van vorige levens

Op het moment dat je via een regressie of zoals ik als tiener ervaringen van een ‘vorig’ leven doorkrijgt, is het gewoon een levensvorm expressie die op dat moment resoneert met je ontwikkelingsbewustzijn. Je bent verbonden met AL het leven, maar dit vorige leven beeld komt overeen met het thema waar jij in dit leven of in dit moment als thema mee stoeit.

Vanuit dit inzicht is geen enkel vorig leven van jou, maar resoneert het bij wat er nu bij jou speelt!
In mijn Terra Voice Opleiding & Praktijk ben ik daarom niet meer geïnteresseerd in vorige levens, omdat ze niet bestaan. Een beeld (illusie van een vorig leven) laat je alleen via een andere ingang zien wat nu speelt. Ik kies ervoor om in het nu mensen te begeleiden, omdat alles wat jou onvrij maakt om je Goddelijke zelf te kunnen zijn nu speelt en zich via ervaringen nu toont.

In liefde deel ik met jou mijn inzicht. Voor sommigen zal het als een bommetje binnenkomen.
Je bent vrij om wat ik deel te mogen ontvangen en als het niet resoneert het gewoon als kennisgeving er te laten zijn.

Liefdevolle hartgroet,
Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!