Hoe zou het zijn als we in plaats van elkaar af te maken en steeds de verschillen te benadrukken, samen zouden werken aan een nieuwe aarde? Hoe ziet dat beeld eruit: de nieuwe aarde? Zou jij je er een beeld van kunnen maken, hoe jij graag wil dat de aarde eruit zou gaan zien? Elke verandering begint met een visie, een duidelijk beeld dat je voor ogen houdt, zodat de creator die in ieder mens aanwezig is, gaat scheppen naar de visie die hij voor ogen heeft.

Krachten bundelen

Als we samen onze krachten weten te bundelen door samen aan een visie te werken die weer hemel op aarde brengt, wordt onze creatiekracht vele malen sterker. De meeste mensen zijn door hun dagelijkse beslommeringen vergeten dat als je geen koers bepaalt, je schip steeds alle kanten op blijft varen. Dus hoe duidelijker we samen een beeld scheppen hoe we weer liefde, geluk en harmonie op aarde kunnen creëren, hoe makkelijker onze besluitvormingen worden. Bij elk besluit hoeven we alleen te voelen en te checken of dit besluit ons hoogste goed van het paradijs op aarde dient.

De mens als zoeker, levend vanuit tekort

Hoe ziet dit beeld er dan uit?
Om die vraag te beantwoorden, mogen we eerst kijken naar de reden waarom de aarde steeds vuiler en door alle wapens gevaarlijk is geworden. Ergens is de mens in zijn ontwikkeling in zijn hoofd terecht gekomen. In plaats van te genieten wat de schepper voor de mens heeft gecreëerd, is de mens op een dag op zoek gegaan naar hoe de aarde is geschapen. Hij is takjes van bomen en planten gaan breken om te zien hoe het kan dat de natuur zo groeit. Hij is op onderzoek uit gegaan om het leven te gaan doorgronden. De mens is zich bezig gaan houden om alles te willen begrijpen en is daarvoor alles uit elkaar gaan halen om te zien hoe iets werkt. In dit proces van afbreken wat is, is de mens zich bezig gaan houden om alles te willen verbeteren. In plaats van verder te creëren op wat is, een perfecte schepping, is de mens vanuit tekort gaan handelen; het leven voldoet niet, het mag verbeterd worden. Dit is de voedingsbodem van elk geweld en duistere creaties die de mens steeds verder afbrengt van wie hij in de kern is: een dochter of zoon van de schepper die alle gaven die hij zelf bezat aan zijn kinderen heeft gegeven.

Doorbreken van oude denkgewoonten voor de nieuwe waarde

Om aan een nieuw beeld voor de aarde samen te kunnen werken, mogen we dus beginnen te stoppen te denken vanuit tekort. In onze visie mogen we markeren dat de schepper alles perfect heeft gecreëerd, en even belangrijk: dat wij perfect zijn geschapen. Vanuit dit beeld mogen we weer terug gaan naar onze oorsprong en leren kijken naar hoe de natuur vanuit zichzelf alles dienstbaar aan ons creëert. Alle technologie en wetenschap mogen stoppen met kunstmatige, chemische en destructieve wapens, voeding, medicijnen en bouwmaterialen te maken. In plaats daarvan mag zij zichzelf in dienst stellen om het leven schoner, natuurlijker en in samenwerking met de levende planeet vorm te geven. Probeer niks te vervangen wat het leven biedt, maar ga juist huizen en wegen bouwen van natuurlijke producten die ademen en levensenergie aan de mens teruggeven.

Het beeld van de nieuwe aarde

De nieuwe aarde mag weer een prachtig natuurlijk landschap worden. Fabrieken, vieze auto’s; alles dat vervuilt, verdwijnt. Elk handelen is in dienst van liefde en schoonheid voor zijn omgeving en inwoners. Ieder mens krijgt op aarde zijn eigen stukje grond die voor eeuwig in zijn familielijn zal blijven. Alles op dit stuk eigen grond waar geen geld of belasting voor betaald hoeft te worden, wordt zo ingericht dat de mens alles om zich heen heeft groeien dat hij in zijn onderhoud nodig heeft. Een variatie van bomen, planten, kruiden en groenten en een vijver met schoon water, een onderkomen gebouwd van natuurlijk hout, hennep of prachtige andere natuurlijke grondstoffen die na de bouw verder geen onderhoud meer nodig heeft. Kinderen worden weer opgevoed vanuit gelijkwaardig respect en ervan uitgaande dat elk mens en kind een godsvonk is en alle wijsheid al in zich draagt. We hoeven niet meer iemand te worden, maar krijgen als mens de ruimte te zijn en te leven wie we zijn….

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!