Vind je eigen waarheid voorbij het geloof

Door welke bril bekijk jij het leven?
Welke kleur of geloofsovertuiging kreeg jij vanuit je opvoeding mee? Wat is jouw eigen waarheid?

Als kind en volwassene probeer je meestal loyaal te blijven aan de opvattingen die je vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Het zijn diepe groeven die zich in je referentiekader hebben genesteld.
Het vraagt van ieder mens een enorme persoonlijke ontwikkeling om werkelijk te durven en kunnen gaan voor wat van binnenuit bij jezelf resoneert.

Het land waar je in woont, de gemeenschap en de familie waar je uit komt, leggen een sterke stempel op je zienswijze dat je echt een bepaalde intelligentie, nieuwsgierigheid en gevoel voor rechtvaardigheid mag hebben om los te komen van al die oordelen, interpretatie en overtuigingen die je door je omgeving hebt meegekregen.

Twee stromingen mensen

Als je naar de ontwikkeling van de mens kijkt, zie je dat er twee stromingen zich aan het versterken zijn.
De eerste groep leert meer naar zijn gevoel te gaan en via deze weg kan de mens contact maken met de autoriteit die in hem zelf huist. Zelfonderzoek, creativiteit, gelijkwaardigheid, empathie en compassie, leven vanuit je eigen hart en voelen of een besluit werkelijk in je hart resoneert, zijn de basis waar deze groep zich verder op ontwikkelt.

De tweede groep laat zich leiden door het hoofd. Mentale concepten en ideologieën worden door deze groep aangehangen. Ze plaatsen hun autoriteit buiten zichzelf en laten zich door leiders en geloofssystemen vertellen hoe ze in het leven dienen te staan. Deze groep leeft vanuit aannames, een verhaal waarvan ze claimen dat het de waarheid is en hebben de neiging om hen die niet hun waarheid volgen, buiten te sluiten of zelfs te vervolgen. Veel aanhangers van deze mentale groep hebben niet geleerd om zelf te mogen nadenken en durven vaak uit loyaliteit naar hun afkomst niet los te komen van de meegegeven denkwijze.

Daar waar mensen vanuit hun hoofd leven, is er weinig ruimte voor creativiteit of een andere denkwijze.
Daar waar het gevoel wordt onderdrukt, krijg je vaak extreme gedragingen om het eigen gelijk te krijgen en zie je vaak de onderdrukking van zichzelf en eigen waarheid, geprojecteerd in wrede gedragingen naar elkaar. Geloofsoorlogen, het onderdrukken van de van nature intuïtieve (hart) levende vrouw en kindermisbruik zijn hier allemaal een voorbeeld van.

Stigmatisering versus liefdevol leven

Reguliere artsen die vooral vanuit hun hoofd werken, bestempelen alternatieve zorg als kwakzalverij. Het feit dat men ongezonde stoffen gebruikt waar veel winst op behaald wordt, laat zien dat ook de hang naar eigenbelang vaak bij deze groep voorop staat.

Geestelijk leiders spreken zich uit hoe hun medemens dient te leven. Om hun wil op te leggen, wordt er angst gecreëerd. Als je je niet aan de gegeven voorschriften houdt, ga je naar de hel. Ziekten en ongevallen zijn een straf van God. De mens is van nature slecht en kan alleen de hemel bereiken als er volgens alle voorschriften geleefd wordt.

Als je vanuit je hart gaat leven, bereid bent om elke gedachte te onderzoeken op echtheid, komt er ruimte om weer van je zelf te gaan houden en groeit het besef dat je van nature altijd volmaakt bent geweest.
Alleen de mind gelooft in een ik-je die nooit goed genoeg is. Het hart geeft je de ruimte om weer thuis te komen bij wie je werkelijk bent en dat is liefde!

Dus de vraag is aan jou:
Laat jij je door de anderen bepalen?
Is de denkwijze die je mee hebt gekregen nog steeds bepalend hoe je nu leeft?
Of ben je gaan staan als je eigen schepper en kan je vanuit je hart liefdevol naar jezelf en daardoor naar je medemens zijn?
Voel je vrijheid of onderdrukking?
De keuze is aan JOU!

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!