Als ik het woord discriminatie opzoek in het woordenboek krijg ik de vertaling: het maken van ongeoorloofd onderscheid. Als je discriminatie aan het toepassen bent en dus aan het discrimineren bent, is de vertaling: de ander achterstellen. Deze vertaling gelegd op onze samenleving kun je concluderen dat er nog wel wat bewustwording nodig is om gelijkwaardig met elkaar om te kunnen gaan.

Het kernprobleem van discriminatie is dat in de opvoeding mensen geleerd hebben dat een bepaald ras of geslacht superieur is boven de ander. Alles dat je leert is een aanname, een interpretatie, maar niet de waarheid en ook niet wie we zijn. Wie we zijn is dat wat voorbij ons denken gaat. De open ruimte die aan alles doorgang verleent.

Als de mens dus leert te discrimineren, kunnen we het ook weer ontleren!
Problemen ontstaan op het moment dat we vanuit ons hoofd gaan leven en van daaruit onderscheid willen maken om het afgescheiden gevoel dat hierdoor ontstaat met ons hart, te onderdrukken.
Maar in de basis bestaat er maar één ras en dat is de mensheid. Elk mens is van binnen hetzelfde vormgegeven. Een beetje pigmentverschil kan niet bepalen dat daardoor een bepaalde kleur superieur is boven de ander. Net zoals we dieren, planten en bomen in een prachtige diversiteit hebben, zo ook heeft de mens zijn eigen unieke gelaat.
Elk mens is een kunstwerk, een prachtige uitdrukking van de schepping en mag daarom in zijn uniekheid geëerd worden.

De verbinding met je ziel verliezen bij discriminatie

Maar niet alleen mensen of bevolkingsgroepen discrimineren elkaar; ook geloven zijn het zaad van veel onderdrukking en discriminatie. Eigenlijk overal waar er groepsvorming ontstaat, kan het gevaar er in sluipen dat men zich superieur tegenover een andere groep gaat gedragen. Doordat de mens zijn werkelijke oorsprong is vergeten, de goddelijke vonk die we allemaal zijn, is hij de verankering met zichzelf kwijtgeraakt. De mens die de verbinding met zijn ziel is verloren, probeert krampachtig in een groep, land of geloof thuis te horen wat hem een identiteitsgevoel verleent. Maar niemand is zijn land, groep of geloof, maar zijn eigen unieke instrument die met al die andere levens samenspeelt. Het is zo jammer en je doet de schepping zo tekort om ook maar iemand te willen buitensluiten. Een gemiste kans om de muziek die samen ontstaat te kunnen ontdekken en spelen.

Onderscheid bestaat in vele vormen

Veel geloven onderdrukken de vrouw of andersdenkende mensen; eigenlijk mag het ontstaan van het geloof dus als een grote oorzaak van discriminatie worden gezien. Raar genoeg is de gelovige mens vaak het tegenovergestelde gaan geloven en heeft zijn autoriteit, zijn eigen onderscheid, het denkvermogen bij een ander gelegd. Hoe gevaarlijk is dit? Mensen die stuurloos rondlopen en als het ware door een afstandsbediening, de Imam, pastoor of priester hun leven laten bepalen.

Elk voorschrift hoe een geslacht of bevolkingsgroep zich dient te kleden, vind ik discriminatie tegenover de vrouw en mensheid. In de kolonisatieperiode die ‘openlijk’ getoond werd, mochten de tot slaaf gemaakten geen kleding op hun bovenlichaam dragen; dat was alleen voor het witte ‘ras’ bestemd. Daarom verzet ik mij tegen elk voorschrift of indoctrinatie die de mens hersenspoelt dat ze niet goed zijn zoals ze zijn en zich daarom op een bepaalde manier dienen te kleden, of meer of minder dan de ander zijn.

Laten we samen weer gaan ontleren en respect en gelijkwaardigheid voor elkaar in elk detail doorvoeren.
Ieder mens heeft het recht om gerespecteerd te worden in hoe het leven hem heeft geschapen. Een perfecte creatie van het bestaan. Eer ieder mens en je krijgt liefde op de aarde!

Gelinde Hengst, holistisch therapeut
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!