Ons hele leven wordt ons verteld hoe we ons mogen gedragen. We krijgen normen en waarden van onze ouders mee en een beeld hoe je je in het leven dient te handhaven. Ook worden er (on)bewust voorkeuren meegegeven waar iemand en dus een toekomstige partner of vriendschap aan dienen te voldoen. Dit zijn allemaal van buitenaf aangenomen aannamen die maken dat eenieder met zijn eigen gekleurde bril het leven in kijkt.

Zodra we iemand ontmoeten, kijken we dan ook vanuit deze bril naar de ander?

Valkuil in een relatie

In mijn praktijk zie ik zo vaak een relatie fout gaan, omdat er niet werkelijk een verbinding met elkaar wordt aangegaan zoals we zijn.
In ons hoofd hebben we een bepaald beeld hoe we willen dat de ander moet zijn en proberen daar in ons gedrag en woorden steeds op aan te sturen.
Ook kan je van je partner steeds hinten of verwijten krijgen hoe hij of zij wilt dat je bent.

Onbewust gaan we vaak proberen aan deze verlangens te voldoen, met als gevolg dat we steeds verder verwijderd raken van wie we zelf eigenlijk zijn en nodig hebben om een gezond en vreugdevol mens te kunnen zijn.

Gezonde relaties

Werkelijk gezonde relaties vanuit het hart aangaan, begint dan ook met de ander te gaan zien en laten zoals hij werkelijk is, alsook jezelf laten zien en ruimte geven aan zoals jij bent.
Pas dan kan je over een liefdevolle gezonde relaties praten.
Vanuit jezelf met de ander zijn, eerlijk en oprecht met al je lichte en schaduwkanten je verbinden.
Een prachtig muziekstuk dat alleen op deze manier zo mooi samen klinkt!

Zijn wie je bent

Vind jij het moeilijk om werkelijk te gaan voor jezelf?
Dan zal de ander ook niet voor jou gaan!!

Ons karakter, de persoon wie we werkelijk zijn, is hardcoded, wat inhoudt dat het niet te veranderen is.
Je probeert ook niet van een hamer een hark te maken.
Waarom zou je dat doen, als je ziet dat een hamer zo goed spijkers in de muur kan slaan en een hark de aarde egaal kan maken?
Ook wij hebben allemaal onze rol hier op aarde te spelen en hebben ons unieke instrument daarvoor meegekregen.
De persoon veranderen zou niet alleen doodzonde zijn, maar hem ook weghalen bij zijn ware zijn.

Echte ontmoeting

Jij als essentie hebt een bepaalde energieklank, jouw timbre.
De essentie van jouw partner heeft ook een heel eigen timbre.
Wanneer deze energieën samenvloeien, is daar een wij-energie.
Een heel nieuw ensemble.

Ga eens voelen: wat kunnen wij met elkaar?
Welke potentie wordt bij elkaar aangeraakt?
Kun je loslaten hoe iets moet zijn dan kan je je gaan verbinden of de persoon die je ontmoet, resoneert in jouw muziekstuk en daardoor dienstbaar kan zijn voor jouw ontwikkeling.

Uiteindelijk is elke ontmoeting een hulpbron om jouw ware potentieel naar buiten te brengen.
En hoe mooi is het als we daar elkaar in mogen ondersteunen in gezonde relaties?
Elkaar helpen steeds meer moeiteloos jezelf te mogen zijn!

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!