Een tijdje geleden sprak ik een arts die onderzoek doet naar de ontwikkeling van kanker. Hij vertelde mij dat Nederlanders hun eigen unieke kankervorm hebben. De kankercellen trillen en bewegen door ons gedrag op een duidelijke eigen manier. Uit onderzoek blijkt dat het typisch Nederlands is om niet je vuile was buiten te hangen. Gevoelens kroppen we op. We laten massaal niet aan elkaar zien wat ons werkelijk bezighoudt.

Elk gevoel dat onderdrukt wordt, gaat als het ware vals klinken als een dissonante toon in je lichaam. Hoe interessant is het dat je aan Nederlandse kankercellen kan zien, aan de manier hoe ze bewegen en trillen, dat we vasthouden en ons anders voordoen dan dat we ons werkelijk voelen?

Oprecht communiceren en jezelf uiten

Wie durft een oprecht antwoord te geven als iemand vraagt hoe het met je gaat?
Ik ben nogal van de eerlijke antwoorden en vragen, maar merk op hoe weinig mensen werkelijk willen luisteren. Want wat je zelf onderdrukt, daaraan kan je ook in de ander geen ruimte geven.

Als onze emoties niet stromen of duidelijk geuit worden, stagneert onze levenskracht. We worden onzeker, verliezen ons vertrouwen in het leven en als het lang genoeg duurt, worden we uiteindelijk ziek.

* Het leren bewust en vrij adem te halen kan je helpen vast te stellen wat je voelt op elk willekeurig moment.
* Observeren waar je spanning in je lichaam ervaart, helpt je aanwezig te zijn in dit moment.
* Luister eens naar het antwoord op de innerlijke vraag: ‘Waar word ik zo gespannen door?’
* Spanning in de schouders is vaak een teken dat jij moeite hebt om nee te zeggen.
* Kwetsbaar mogen zijn, eerlijk delen wat er op je hart ligt, ook al wordt de ander er ongemakkelijk van, is een ja geven aan jouw
waarheid, erkenning geven aan wie jij bent.

Laten we gewoon eens massaal gek doen als Nederlanders en ongecensureerd aan elkaar vertellen hoe we ons voelen.
Laten we ons niet meer bezighouden of het beeld dat de ander van ons heeft dan nog wel klopt. Durf je ongemakkelijk te voelen en jezelf te uiten.
Het mooie is dat wanneer jij durft oprecht jezelf te laten zien je de ander ook de ruimte geeft zichzelf te laten zien, als een spiegel van jezelf!
Misschien laten we dan de ‘gezondheidswetenschappers’ wel versteld staan hoe vrij onze cellen opeens trillen. Hoe mooi is dat!

Laat de echte stem van je hart klinken zodat je moeiteloos jezelf mag en kan zijn. Moeiteloos jezelf uiten. Een innerlijke gevoelsklank die vrij tot expressie komt!

Gelinde Hengst, persoonlijke coaching
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!