Kwetsbaarheid houdt in dat je ophoudt een rol te spelen, je anders voor te doen dan dat je bent. Kwetsbaarheid is totaal open zijn voor alles wat zich in het moment bij jou aan gevoelens en sensaties aandient. Oprecht ‘naakt’ laten klinken wat er in jou leeft.
Het is het ongrijpbare, ontastbare in jezelf. Het is het moeiteloze stromen in jou.

De illusie van erkenning

Tijdens ons leven hebben we geleerd om voor bijna alles ons best te moeten doen. Gedurende onze opvoeding is ons verteld hoe we ons mogen gedragen en aan welke verwachtingen we dienen te voldoen. We zijn gaan geloven in plaats van onszelf te mogen zijn – iemand te moeten zijn! Een persoon die een rol speelt die voldoet aan onduidelijke, zelf geïnterpreteerde verwachtingen.

Al zoekend, hunkerend naar erkenning, kunnen we een heel leven bezig zijn met deze illusie die constant teleurstelling geeft, omdat er zelden aan voldaan wordt.
Je kan niet datgeen vinden wat je al bent. Je krijgt niet de erkenning die in jezelf zit!

Kwetsbaarheid geeft velen een gevoel van onzekerheid. Geen grip hebben op de situatie. Eigenlijk zijn we onszelf constant aan het beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Hoe vaak hoor je iemand niet zeggen: ‘Ik heb een muurtje om me heen gebouwd, want ik wil niet nog een keer gekwetst worden.’ Gevoelens van dreiging en onveiligheid maken dat we onecht gaan zijn en allemaal afweermechanismes ontwikkelen.

Maar daar waar we werkelijk bang voor zijn is niet de kwetsbaarheid, maar het onbekende gevoel dat het ons geeft!

Mijn eigen stem vinden

Zelf ben ik opgevoed in een ondernemersfamilie. Ik heb al vroeg geleerd dat het belangrijk is om een goede indruk te maken op de ander. Iets mooier in te pakken, zodat het zich vanzelf verkoopt. Als ik naar mijn praktijk Terra Voice kijk, ben ik van instituut (papa’s inbreng) naar praktijk (Gelinde’s inbreng) gegaan. Van u naar je, onze naar mijn praktijk en persoonlijke coaching.

Als jong meisje was ik al vroeg aan het zingen en begon op mijn 11de al met zangles. Ik heb in Italië, Frankrijk en de USA onder andere zang gestudeerd en van grote namen les gehad. Mij werd voornamelijk verteld hoe ik moest zingen en mocht het eindeloos herhalen tot tranen toe, tot het door de blik van een ander goed was. Wat een levensweg heb ik gelopen om uiteindelijk mijn eigen stem te vinden!
Niet meer bezig met wat een ander ervan vindt. Mijn stem als expressievorm voor alles dat via mij wil klinken en bevrijd wil worden. Kwetsbaar zijn heb ook ik mogen leren en blijft altijd een proces. Het is de poort waardoor je ware zelf kan schijnen!

Kwetsbaarheid is de plek waar jij initiatief toont, ‘ik hou van jou’ uitspreekt zonder hem terug te willen ontvangen, een richting op gaat terwijl iedereen de andere kant kiest, risico durft te nemen – gewoon omdat je trouw bent aan de klankkleur van je ware Zelf!

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!