Vaak krijg ik de vraag wat ik precies doe in mijn praktijk Terra Voice. Om te beginnen antwoord ik dan dat ik een holistische werkwijze heb. Ik benader de mens als geheel. Ik kijk naar lichaam, geest en ziel.

Als kind was ik al heldervoelend en -wetend. Ik zag wat er achter de maskers zat die veel volwassen mensen droegen.
Als iemand bij mij komt voor therapie vindt er eerst een intakegesprek plaats. Ik lees en prik snel tot de kern door. Wat maakt dat iemand met deze klachten rondloopt die hem beperken om moeiteloos zichzelf te zijn? Via gerichte vragen en mijn helder weten maak ik dit inzichtelijk. Dan formuleer ik doelen waaraan we kunnen gaan werken. Ik hou van duidelijkheid, zodat er ook iets valt te evalueren gedurende het proces.

Holistische werkwijze in mijn praktijk

Hierna volgt een traject op een holistische werkwijze, dat volledig op intuïtieve afstemming en jaren van ervaring wordt aangereikt. We werken aan een bewustwordingsproces. Welke overtuigingen liggen ten grondslag aan iemands gedrag, angsten en emoties die herhalend voorbij komen waar de cliënt maar in blijft geloven, en door zijn aandacht er op te houden blijft voeden. Dit gaan we doorbreken! Via zijns-georiënteerde-coaching en holistische stemtherapie geven we klank en expressie aan al die gevoelens die we hebben ingeslikt. We geven ruimte aan alles waar we ons hebben laten beperken.

Een cliënt kwam bij mij met een burn-out. Hij zat ziek thuis. Op zijn werk was hij altijd bezig te voldoen aan de verwachtingen die hij meende te voelen tot hij dus letterlijk niet meer kon.
In een sessie gingen we terug naar zijn kindertijd. Ik liet hem babyklanken maken. Opnieuw zijn stem en lichaam ontdekken. Hoe voelde deze baby zich? Hij wilde er helemaal niet zijn. Een van zijn andere klachten was dat hij geen zin meer had in het leven. Dus dat was al vroeg gestart.

Al klank makend vond er een volledig nieuwe programmering plaats van zijn actief orale fase. Van zijn moeder mocht hij niks aanraken; het zou toch eens vies worden. Hier ontstond al de beperking en angst om vanuit zichzelf te mogen experimenteren, ontdekken en te voelen.
Een wonderlijke sessie ontstond. Hij werd weer dat kind, maar kreeg nu de ruimte en veiligheid aangeboden om de eigen behoeften uit te drukken, vast te pakken en weer los te laten.

De volgende sessie vertelde mijn cliënt dat hij een gesprek had gehad met zijn baas. Daar waar hij hem eerst volledig boven hem had geplaatst, voelde hij zich opeens gelijkwaardig en vrij om uit te spreken wat hij nodig heeft. Het ontstond vanzelf, het was er opeens omdat ruimte terug was ingenomen. Geraakt zaten we beide aan de thee in mijn praktijk en besproken een thuisopdracht om de beweging die van binnenuit komt te volgen. Hoe helder werd dit thema opeens!

Ook ik ben elke keer weer verbaasd en dankbaar voor de prachtige processen die ik mag begeleiden aan de hand van mijn holistische werkwijze. Soms confronterend irritant, de volgende keer met de slappe lach de deur uitgaand en dan opeens als een herrezen persoon zichzelf mogen zijn.

Van een proces van iemand vind ik niks, ik ben totaal dienstbaar, een instrument waardoor beweging aangereikt wordt waardoor iemand mag thuis komen in zijn eigen hart!

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!