‘De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen dat je niet bent.’
Voel de kracht van deze zin!

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de meeste mensen een heel leven besteden aan dwangmatig jacht maken op bezit, geld, succes, macht, erkenning of een speciale relatie. Het is het ik-zuchtige verstand, ook wel ego genoemd, dat geleid wordt door een diepgeworteld besef van ontoereikendheid, onvolkomenheid, van niet heel zijn. En omdat we ons niet heel voelen, vinden er identificaties plaats van het ego (onechte zelf) in de vorm van bezit, het werk dat je doet, sociale status, kennis en opleiding, lichamelijke verschijning, speciale vermogens, relaties, religieuze en andere collectieve identificaties.
Maar je bent niets van dat alles!

Jezelf mogen zijn en in het nu leven

Een paar jaar geleden had ik een cliënt in mijn praktijk die kanker had. Ze vocht voor haar leven – maar ik kon ‘zien’ dat ze terminaal was.
Al die emoties die bij je losgemaakt worden als je opeens geconfronteerd wordt dat jouw leven eindigend is, werden bij haar aangeraakt. Ze ging vaak naar het ziekenhuis voor weer een chemokuur waar ze doodziek van werd.
We gingen klank geven aan haar woede, verdriet, frustratie en angst. We gingen liedjes opnemen die ze kon luisteren als ze voor de zoveelste keer in de wachtkamer van het ziekenhuis zat te wachten. En uiteindelijk gingen we nummers opnemen voor de nabestaanden als ze er niet meer zou zijn. Het verrassende was dat ze steeds rustiger werd in haar zelf. Ze ging tijdens de sessies loslaten wat ze allemaal niet was. Ze werd kwetsbaar, waardoor het licht van haar ware Zelf kon schijnen. Ik zag haar sterven voor de dood! Een stralende verschijning die haar pijn liet oplossen in bewust Zijn.
Nog steeds raakt het me als ik terugdenk aan dit bijzondere proces dat ik mocht begeleiden en ook mijn ziel raakte.

Waar maken we ons eigenlijk druk om een heel leven lang? Gaat het er niet om om dit moment te vieren, precies zoals het is?
Ooit las ik een prachtige zin: ‘De zin van het leven is dat je er zin in hebt.’ Fantastisch toch!
Je hoeft alleen maar wakker te worden in jezelf.
Stel jezelf eens de volgende vraag:
Denk je de hele dag over het leven na? Of kies je er voor het leven nu te leven??

Niks in jou hoeft verbeterd te worden. Je hoeft alleen maar toe te laten jezelf te mogen zijn. Werkelijk zijn houdt in dat het volledige leven zich via jou als instrument mag uitdrukken. Je laat je leiden door je eigen innerlijke stem, het leven dat jou toefluistert welke koers je mag varen, welk besluit door jou heen genomen mag worden en welke emotionele expressie zich via jou wil uitdrukken.

Laten we allemaal ‘sterven voor de dood’ en in het nu leven.
Ophouden ons denken te geloven om te kunnen zakken in het bewustzijn wat het denken waarneemt, aanschouwt.
Je essentie is een zingende trillende beweging die via jou als trechter naar buiten resoneert.
Laat de stem van je hart klinken!
Laat je aanraken door jouw eigen stemgeluid met al zijn verdriet, woede, angst, passie en blijdschap, zodat je in vrijheid jezelf mag zijn.

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!