Tijdens een interview dat ik bekeek op internet met Oprah Winfrey vertelde zij een wijze les. Gedurende de 25 jaar dat zij haar eigen talkshow had, heeft ze vanuit alle lagen van de bevolking mensen geïnterviewd. Zowel president Obama, artiesten als een gevangene; iedereen vroeg aan het eind van het interview: ‘Heb ik het goed gedaan?’
Zoals Oprah zo mooi omschreef: ieder mens, hoe succesvol die ook is, wil gehoord, gezien en gewaardeerd worden.

Wat geeft een gevoel van waardering?

Een gevoel van waardering ontstaat op het moment dat je als mens gewaardeerd wordt om wie je bent. Maar wat is dat mogen zijn wie je bent? Mogen zijn wie je bent, houdt in dat je iets op je eigen unieke manier mag doen. Er bestaat niemand in de wereld zoals jij! JIJ bent een uniek kunstwerk!
Ieder mens heeft behoefte om zijn eigenheid tot expressie te brengen. Op het moment dat je ontvangen wordt in het mogen doen zoals jij het doet, geeft dat een enorm bevredigd en gewaardeerd gevoel.

Het is nooit goed genoeg 

Veel mensen hebben helaas nooit geleerd of de ruimte gekregen zichzelf te mogen zijn. In de opvoeding, scholing of carrière ligt meestal de nadruk op iets te doen zoals de ander dat wil. Alleen als je voldoet, krijg je waardering, een beloning of een hogere functie.

Op het moment dat je vanuit deze aangepaste houding waardering zoekt zal die je nooit bevredigen, want je wordt namelijk niet gewaardeerd voor hoe jij het doet maar of je voldoet aan de wensen van de ander. Dit laatste geeft even een afhankelijke illusie-waardering om je vervolgens met een leeg gevoel van binnen te voelen. De kans is groot dat je of nog harder gaat werken en je best gaat doen en als je niet oppast in een burn-out komt, of aftakelt in klachten, depressie of drugs om het lege, niet gewaardeerde gevoel op te vullen.

Jezelf ontwikkelen

Oprah vertelde zo mooi in het interview dat doordat zij zo arm was vroeger, zij de eerste jaren niet normaal onderwijs heeft gehad. Ze ging heen en weer van haar moeder, haar vader die haar misbruikte naar haar oma. Haar oma heeft haar leren lezen vanuit de bijbel en schrijven. Toen ze uiteindelijk in een kleuterklas kwam, waren de kinderen daar nog bezig het ABC te leren. Ze schreef de schooljuf een brief dat ze niet thuis hoorde op deze school, omdat ze allang al die woorden wist en kon schrijven.

Hoewel ik niemand een jeugd gun zoals zij die heeft gehad, heeft het haar wel een goed ding gebracht. Ze werd zo op zichzelf terug geworpen en heeft veel dingen niet op de doorsnee trajectmanier geleerd, dat ze ook bepaalde geconditioneerde overdrachten van ‘zo hoort het’ niet heeft meegekregen.
Doordat ze gedwongen werd haar eigen instrument naar eigen inzicht te ontwikkelen, is ze nu onder andere zo succesvol.
Alleen mensen die hebben geleerd zelf na te denken en te leren luisteren naar hun eigen instinct, weten boven het koren uit te reiken.

Voldoe ik wel?

Wanneer heeft iemand het gevoel dat hij echt voldoet?
Je hebt het gevoel dat je voldoet in het leven als je gehoor geeft aan je eigen behoeften en verlangens en hier expressie en vorm aan geeft. door jezelf te ontwikkelen.
Er wordt altijd zo mooi gezegd: ‘Waardering kan je alleen jezelf geven.’ In de kern is dit ook waar, maar als je nooit hebt geleerd naar je eigen behoeften te luisteren, zal die waardering niet ontstaan.

De 1e stap is leren luisteren naar wat resoneert bij wie jij bent.
Wat maakt jou blij?
Wat geeft je een licht gevoel van binnen?
Wat geeft je energie als je er mee bezig bent?

Stap 2 is dat je hier gehoor aan gaat geven.
Dat je actie onderneemt naar die dingen die je echt wilt! Starten met jezelf te ontwikkelen.
Dat je dat links laat liggen waar je een steen van in je buik krijgt of een vervelend gevoel van binnen.

Stap 3 is dat je jezelf waardeert voor het volgen van je eigen levensflow.
Dat je alleen mensen in je leven toestaat die je ontvangen en waarderen voor het unieke wezen wie jij bent.

Wil jij ook leren luisteren naar je eigen behoeften? Ben je klaar om alles op te ruimen wat je daar voor in de weg staat? Wil jij je jezelf ontwikkelen en je openen voor je eigen unieke instrument en hier van binnenuit vorm aan geven? Dan ben je welkom in mijn Terra Voice Opleiding of Praktijk. Kijk eens verder op mijn website, via een brede ingang kan ik je naar je eigen hart en waarheid begeleiden!!

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!!