Als je naar het onderwijs kijkt, zie je dat er vooral nog het accent gelegd wordt op aanleren en informatie stampen.
Deze vorm van onderwijs fixeert het denken en belemmert creatief denken; daar waar een kind zelf tot oplossingen kan komen door zijn eigenwijsheid, met een open mind en visie zich van binnenuit kan laten inspireren.
Zelfreflectie, compassie, inzicht in wat jouw gedrag in beweging zet en zelfliefde zijn onderwerpen waar ik weinig aandacht aan gegeven zie. Maar juist hier begint de ontwikkeling van jezelf, in plaats van weer een schaap te zijn die met de kudde meeloopt.

In mijn praktijk zie ik zoveel cliënten stoeien met al die regels die van buitenaf opgelegd worden.
Docenten die vanuit de onderwijsinspectie hele methoden per dag dienen af te handelen, via de nieuwe CAO verplicht op een bepaald tijdstip naar huis moeten ondanks dat ze liever even hun werk afmaken. Als je je niet aan de regels houdt, kan je rekenen op een boete, schorsing, ontslag of je school komt op een zwarte lijst. Alle creativiteit en eigen initiatief wordt van hogerhand uit de mens geslagen. Maar elk bedacht idee is alweer verouderd op het moment dat het van kracht wordt in de samenleving.

Wie wij zijn en onze eigenwijsheid, is namelijk niet te fixeren of in een omschrijving vast te leggen.
Als ik werk met mensen tijdens holistische coaching of lesgeef aan de Terra Voice Opleiding, werk ik altijd vanuit mijn intuïtie en speel ik in wat zich in het moment aandient.
Ik bereid zeker lesmateriaal voor als ik lesgeef, maar de uitvoering ziet er vaak heel anders uit, omdat ik me afstem op de groep en inspeel op de dynamiek van een groep wat werkelijk verdieping en ontwikkeling brengt.

Jouw eigenwijsheid en unieke muziek laten klinken

Creativiteit ontstaat op die momenten dat we niet denken.
Het denken weet niks. Het registreert dat wat we van buitenaf leren of via ervaring ons eigen maken.
Inspiratie valt je toe. Het is een openheid voor de stroom van leven die zich op dat moment via jou wil uitdrukken.
Je denken is het voertuig waarmee je kan vormgeven. En jij bent het instrument met zijn eigen precieze afstemming die maakt dat via jou een bepaald talent zich kan uitdrukken.
Maar om jouw talent en kwaliteit als instrument te kunnen gebruiken, dien je wel eerst de ruimte te krijgen via goede begeleiding en heldere waarneming om zo jouw unieke muziek te kunnen laten klinken.

Als jij een geweldige violist bent, heeft het geen zin om eindeloos te blijven investeren om een goede voetballer te kunnen zijn. De uitnodiging is om je te leren verbinden met de realiteit zoals die zich aandient en daarmee te gaan werken. Zijn wat je bent in plaats van iets te zijn wat je niet bent.

Het vraagt veel zelf inzicht, luisteren, mogen experimenteren en ervaren waar jouw roeping ligt. Maar jouw roeping kan je pas vinden als je leert te luisteren naar je hart en wat je passie geeft te durven volgen.

Regels

Regels dienen een richting aan te geven, maar niet te bepalen wie jij bent!
Zoals een vernieuwende wetenschapper zo mooi zei: ‘Als ik naar de maan wijs, kijkt een kind waar ik naar toe wijs. Als ik tegen een hond zeg en wijs, ‘Kijk daar is de maan’, kijkt hij naar mijn vinger.’
Waar kijk jij naar?

Aan jou de vrijheid om een regel te onderzoeken aan zijn dienstbaarheid en richting die het aangeeft.
Laat jij je lam leggen door angst, omdat je niet durft zelf na te denken; of durf jij van binnenuit je eigenwijsheid te volgen?

Ik ben liever eigen-wijs!
En jij?

Gelinde Hengst, www.terravoice.nl
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!