Iedereen krijgt vanuit zijn opvoeding thuis, maar ook via school, zijn portie ‘zo hoort het’ mee. Zelf heb ik altijd moeite gehad met de zin ‘zo hoort het’, want wie bepaalt dat het zo hoort?
‘Zo hoort het’ wordt ook nog eens gevormd door cultuur, geloof, milieu en loyaliteitsgevoelens binnen een gemeenschap of familie. Als je ‘zo hoort het’ bestudeert qua interpretatie over de wereld, zitten hier grote verschillen in. Toch kunnen we de ander hier wel op afrekenen, als die iets niet doet zoals jij vindt dat het hoort.

Leven van binnenuit voor innerlijke vrijheid

Als dochter of zus hoor je op de verjaardag te zijn van een familielid, werd mij verteld. Alleen hou ik helemaal niet van verjaardagen of feestdagen. Van het geforceerd gezellig doen opeens bij elkaar krijg ik meestal alleen maar stress en fysiek ongemak. Persoonlijk vind ik het veel fijner, meer ontspannen en gezelliger als ik met iemand iets afspreek wanneer het voor beide goed uitkomt en er van binnenuit echt in het moment, samen zin en ruimte voor is.

Op het moment dat je er anders in staat dan ‘zo hoort het’, kan er van de kant die vindt dat ‘het zo hoort’ veel boosheid en verwijten komen wanneer je niet doet zoals zij vinden dat het hoort. Maar in het boven omschreven voorbeeld hang ik meer een visie aan dat je mag leren luisteren naar je hart en echt mag gaan doen wat resoneert van binnenuit. Als een familiefeest in plaats van gezelligheid je vooral veel stress geeft, is het naar mijn gevoel juist voor beide partijen beter dat je er niet bent.
Ook zou je eens kunnen kijken of een relatie gebaseerd is op voorwaarden: alleen als je dit doet of je zo gedraagt vind ik je leuk. Of is de relatie onvoorwaardelijk: iemand de ruimte geven om zichzelf te mogen zijn, met zijn eigen voorkeuren.

De beperkingen die ‘zo hoort het’ creëert

‘Zo hoort het’ maakt een relatie tussen mensen, culturen, geloven en landen niet makkelijk.
Pas als we bereid zijn ons idee van hoe iets hoort op te rekken of te onderzoeken of het werkelijk waar is, kunnen we ons leren openstellen voor de leefwijze of visie van de ander.
Voor mij voelt ‘zo hoort het’ heel hard en star. Het beperkt ons van groeien en meebewegen met hoe de flow van binnenuit zich toont.

Alles in het leven zoals het zich aandient is neutraal. De mens geeft er zijn eigen interpretatie aan en op dat moment begint de veroordeling, het verzet, de kleuring, maar ook de voorkeur.
In de basis is er niks mis met de zin ‘zo hoort het’, alleen maakt het ons als mens wel beperkt als we denken dat onze ‘zo hoort het’ voor iedereen geldt.

Mensen die gelovig zijn en de strenge regels van hun geloof aanhangen, leven in een extreme vorm van ‘zo hoort het’.
Een maand lang vasten in de zomer omdat je geloof het zegt, zelfs niet mogen drinken zolang het licht is, voelt voor mij niet als een gezonde leefwijze. Je laat in de avond voordat je gaat slapen volproppen en om 4 uur in de ochtend weer wakker worden om nog snel iets te kunnen eten voordat licht wordt, zou ik persoonlijk echt niet een maand willen volhouden. Natuurlijk kunnen mensen hun verklaringen geven waarom zij vinden dat het goed is om dit te doen. Toch zie ik het de meesten doen omdat ‘het zo hoort’ en zie ik lijdzaam zich er doorheen zwoegen omdat het zo hoort.

In vrijheid ‘zijn’

Het is niet aan mij om te vertellen hoe iemand dient te leven.
Wel voel ik de roeping om mensen te ondersteunen niks meer te volgen zoals ‘het hoort’, maar onvoorwaardelijk te leren leven vanuit het hart.
Ik kies ervoor om in vrijheid mezelf te mogen zijn en begeleid mensen in mijn praktijk & opleiding Terra Voice om in vrijheid expressie te kunnen en mogen geven aan wie zij in essentie van binnenuit zijn.
Ik voel een bevlogen passie om alle aangeleerde gewoontes en overtuigingen te onderzoeken op waarheid en dienstbaarheid aan wie jij werkelijk bent.
Mijn missie in dit leven is om ruimte aan mezelf en de ander te geven om onvoorwaardelijk zichzelf te mogen zijn.

Jezelf zijn begint wanneer je ‘zo hoort het’ mag loslaten en de vrijheid krijgt om te gaan leven naar wat van binnenuit resoneert. Sommige mensen of familieleden zullen je er misschien niet leuker om gaan vinden. Misschien zullen relaties die binnen het idee van ‘zoals het hoort’ zijn, gaan verdwijnen. Maar vertrouw als je jouw hart blijft volgen en daardoor je ware potentie en passie gaat leven, dat je je echte spirituele familie gaat ontmoeten; zij die van je houden om wie je bent en niet om zoals je je dient te gedragen.
Love you all.

Gelinde Hengst
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!